Aktualności

Data publikacji: 17-04-2015

ZAPRASZAMY

więcej »


Data publikacji: 17-04-2015

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2015R.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r., poz.1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, w 2015r. na zadania pn.

więcej »


Data publikacji: 17-04-2015

SKARYSZEWSKIE GIMNAZJUM NA WYSOKIM POZIOMIE

W dniach 27 lutego – 12 marca 2015r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Skaryszewie przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna. Badanie to polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa i realizowane jest przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

więcej »


Data publikacji: 17-04-2015

KATYŃ – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W środę,15 kwietnia przy szkole podstawowej w Odechowie odbyły się uroczystości związane z 75-tą rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Odechowie. Po mszy świętej uczniowie z szkoły w Odechowie przygotowali spektakl teatralny nawiązujący do wydarzeń Katyńskich.

więcej »


Data publikacji: 14-04-2015

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiony przez Sejm RP w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. W tym dniu wspominamy wszystkich zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni oraz innych miejscach przez NKWD. Także w Skaryszewie uczciliśmy pamięć ofiar, które przelały krew za naszą Ojczyznę, składając wiązanki kwiatów.

więcej »


Data publikacji: 10-04-2015

KATYŃ - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 

więcej »


Data publikacji: 10-04-2015

WIELKANOC W SKARYSZEWIE

Niedzielą Palmową rozpoczęły się obchody Wielkiego Tygodnia w naszym mieście. Wokół skaryszewskiego kościoła przeszła kolorowa procesja dzieci z palmami. W wielki piątek odprawiono ostatnią drogę krzyżową, a całe popołudnie adorację przy grobie pańskim pełnili strażacy z gminnych jednostek OSP. W wielką sobotę do godziny 11.00 księża święcili przyniesione do kościoła koszyczki z pokarmem, a w sobotnie popołudnie przy grobie czuwali druhowie z OSP w Skaryszewie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. O godzinie 20 odbyło się nabożeństwo, podczas którego ksiądz poświęcił ogień i wodę chrzcielną.

więcej »


Data publikacji: 10-04-2015

PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ STOWARZYSZENIA "SŁONECZKO" ZE SKARYSZEWA

W okresie przedświątecznym Stowarzyszenie Słoneczko zorganizowało kiermasze, na których sprzedawano ozdoby wielkanocne wykonane przez jego członków i podopiecznych. Była to pierwsza tego typu akcja, mająca na celu pozyskanie środków na działalność stowarzyszenia, które dzięki konkretnym działaniom na rzecz dzieci niepełnosprawnych wyraźnie zaznacza swoją obecność pośród organizacji pozarządowych w naszej gminie.

więcej »


Data publikacji: 09-04-2015

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

więcej »


Data publikacji: 08-04-2015

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI OKRĘGOWEJ W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ zarządzonych na dzień 31 maja 2015r.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Okręgowej proszone są o złożenie podania w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie (pok. 16) do dnia 15 kwietnia 2015r.

więcej »


Data publikacji: 08-04-2015

ZAPRASZAMY

więcej »


Data publikacji: 02-04-2015

WESOŁYCH ŚWIĄT

więcej »


Data publikacji: 02-04-2015

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich dla rolników w 2015r.

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje, iż wzorem lat ubiegłych udzielana będzie pomoc rolnikom z terenu naszej gminy w wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2015. Rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy w wypełnieniu formularzy przez wykwalifikowanych doradców rolnych w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego TZD w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel. 48/365-69-52 w godzinach: 7.30-15.30.

więcej »


Data publikacji: 02-04-2015

PUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH PRZY PUNKCIE KONSULTACYJNYM W SKARYSZEWIE

Od kwietnia 2015r. rusza Punkt Porad Prawnych przy Punkcie Konsultacyjnym w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6. Porad prawnych udzielać będzie Pani Karolina Kowalska. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w godz. od 16 00 do 19 00. Grupa docelowa, która może korzystać z bezpłatnych porad prawnych to osoby objęte pomocą społeczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Punktu Konsultacyjnego oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 

więcej »


Data publikacji: 01-04-2015

KOLOROWA NIEDZIELA PALMOWA W NASZYM MIASTECZKU

Kilkadziesiąt palm, tych dużych i nieco mniejszych nieśli uczestnicy procesji w Skaryszewie. Jak co roku największe, najpiękniejsze i najbardziej kolorowe były palmy wykonane przez dzieci na konkurs organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Skaryszewie. O godzinie 10.00 spod budynku szkoły wyruszyła barwna procesja, która przeszła ulicami miasta do kościoła. W przemarszu uczestniczyli uczniowie, rodzicie i nauczyciele, niosąc własnoręcznie wykonane palmy.

więcej »


1 [2] [3] ... ... [96] [97] [98]   następna strona »

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.