Urząd Miasta i Gminy

UWAGA! WAŻNE ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA! WAŻNE ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

18-05-2017

Informujemy, że od 20 maja 2017r. w Urzędzie MiG w Skaryszewie, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorcy będą mogli dokonywać zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, bez dodatkowej wizyty w ZUS.

 

 

Oznacza to, że przedsiębiorca wraz z wnioskiem CEIDG-1 będzie mógł złożyć w urzędzie MiG w Skaryszewie druk:

  • ZUS ZUA na którym zgłosi siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZZA na którym zgłosi siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZCNA na którym zgłosi członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestruje
  • ZUS ZIUA na którym zgłosisz zmianę swoich danych identyfikacyjnych,
  • ZUS ZWUA na którym wyrejestrujesz siebie z ubezpieczeń

Dane z tych dokumentów będą przekazane do ZUS. Dniem zgłoszenia do ubezpieczeń będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG z żądaniem zgłoszenia.

WAŻNE!

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z nim współpracuje, nadal będzie musiał to zgłosić bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEIDG, będzie musiał je przekazać do ZUS tak jak obecnie (osobiście w ZUS).

WAŻNE!

W zgłoszeniach do ZUS nie można zmienić danych, które dotyczą tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania. Nadal przedsiębiorca będzie musiał zmieniać te dane osobiście w ZUS.

  Autor: Joanna Sowa 

Załączniki:

« Powrót

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.