Aktualności

Data publikacji: 20-04-2012

XIV EDYCJA TURNIEJU „SZKOLNY JARMARK”

W środę 18 kwietnia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie odbyła się XIV edycja turnieju dla szkół „Szkolny Jarmark”. W imprezie uczestniczyły 10 osobowe reprezentacje 9 szkół gminnych wraz z opiekunami. Turniejowe pytania , tak jak zwykle dotyczyły: wiedzy szkolnej, wiedzy o mieście Skaryszew o „Wstępach” i powiecie radomskim, a ostatnia kategoria „z życia wzięte” to pytania obyczajowe dotyczące aktualnych wydarzeń w naszym kraju i regionie.

więcej »


Data publikacji: 18-04-2012

SPOTKANIE WIELKANOCNE SENIORÓW

W niedzielę 15 kwietnia w sali MGOK odbyło się spotkanie skaryszewskiego koła emerytów i rencistów. Na spotkanie przybyło ponad 50 seniorów, których oficjalnie powitała prezes Janina Falkiewicz.

więcej »


Data publikacji: 18-04-2012

WYCIECZKA HARCERZY ZE ŚRODOWISKOWEJ DRUŻYNY Z MGOK DO ZAKOPANEGO

W dniach od 10 do 13 kwietnia harcerze ze Środowiskowej Drużyny Harcerskiej działającej przy MGOK spędzili w Zakopanem. Na wycieczkę zarobiliśmy sami sprzedając, przez dwa kolejne lata, świeczki podczas 1 listopada. W Zakopanem bawiliśmy się i zwiedzaliśmy okolicę.

więcej »


Data publikacji: 13-04-2012

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 Ubezpieczenia Społecznego

Wypadki w obrębie obejścia.
Co czwarty wypadek w rolnictwie, to upadek na podwórzu w obrębie obejścia. Przyczyną upadku może być nieutwardzona, nierówna i dziurawa powierzchnia podwórza, szczególnie śliska w trakcie deszczu lub nieodśnieżona zimą.

więcej »


Data publikacji: 13-04-2012

W trosce o bezpieczeństwo dzieci

ieczeństwo dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od lat promuje wśród dzieci pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenach wiejskich. Jedną z form tegorocznej działalności w tym zakresie było przeprowadzenie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod nazwą Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek.

więcej »


Data publikacji: 06-04-2012

SUKCES SKARYSZEWSKICH FIRM PODCZAS POWIATOWEJ GALI „PERŁY POWIATU”

W pią­tek 23 marca w sali kon­cer­towej Ze­społu Szkół Mu­zycz­nych w  Ra­do­miu odbyła się gala „Perły Powiatu”. „Perły” to  kon­kurs organizowany przez Starostwo Powiatowe, by wspie­rać firmy, in­dy­wi­du­al­nych przed­się­bior­ców, którzy swoją pracą mają swój udział  w  roz­woju go­spo­dar­czym regionu.

więcej »


« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [263] [264] 265 [266] [267] ... [342] [343] [344]   następna strona »

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.