ZIELONA LINIA

ZIELONA LINIA

Szczegółowe informacje w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi ( m. in. wypełniania wzorów deklaracji ) można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Funduszy Unijnych, Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska.

Informacji udzielają :

podinspektor mgr Renata Kosowska
młodszy referent mgr Karol Nogaj
pod numerem telefonu 48/610 – 30 – 89 wew. 111
kierownik referatu inż. Paweł Ostrowski

pod numerem tel. 48/610–30–89 wew.137 

Pytania można przesyłać drogą e-mailową na adres :
odpady@skaryszew.pl
 

 

Załączniki:

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.