Zespół Obsługi Oświaty

O NAS

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie jest jednostką budżetową Gminy Skaryszew, realizującą zadania w zakresie edukacji oraz obsługi ekonomiczno –administracyjnej i finansowo księgowej, publicznych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie miasta i Gminy Skaryszew

Celem i przedmiotem działania Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie jest:

1. Inspiracja i realizacja oczekiwań i zadań nakreślonych przez organy Gminy.

2. Nadzór w zakresie kompetencji określonych w ustawach, wynikających z pełnienia przez Gminę roli organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych.

3. Szczegółowy zakres działań Zespołu określa statut.

 

Sprawy w zakresie oświaty i szkolnictwa

Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie

mgr Alina Donata Kacperczyk

Telefon: (48) 610-30-89 wew. 119
e-mail:  a.kacperczyk@skaryszew.pl

mgr Jolanta Kalbarczyk
Główna Księgowa

Telefon  (48) 610-30-89 wew.125 
e-mail:    j.kalbarczyk@skaryszew.pl

Inspektor mgr Anna Woźniak

Telefon  (48) 610-30-92 (48) 610-30-89 wew. 127
e-mail:  a.wozniak@skaryszew.pl

Inspektor mgr Elżbieta Czajkowska

Telefon (48) 610-30-89 wew.115
e-mail:  e.czajkowska@skaryszew.pl

Inspektor Małgorzata Kalbarczyk

e-mail: m.kalbarczyk@skaryszew.pl

Telefon (48) 610-30-89 wew. 115

Inspektor Barbara Męcik

e-mail: b.mecik@skaryszew.pl

Telefon (48) 610-30-89 wew. 135

Referent mgr Anna Sobuta 

e-mail: a.sobuta@skaryszew.pl

Telefon (48) 610-30-89 wew. 135

Referent mgr Milena Dziocha

e-mail: m.dziocha@skaryszew.pl

Telefon (48) 610-30-89 wew. 135

 

Załączniki:

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.