Jak Segregować Odpady Komunalne

W związku z wejściem w życie od dnia 01 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  Urząd Miasta  i Gminy w Skaryszewie wnosi o WYŁĄCZENIE SZKŁA z frakcji  odpadów opakowaniowych segregowanych (żółty worek) i oddawanie wraz z frakcją wysegregowanego szkła (zielone worki). 

Oddawanie przez Państwa wysegregowanego szkła ma decydujący wpływ na utrzymanie stawek za wywóz odpadów komunalnych na dotychczasowym poziomie. 
Proszę zatem o segregowanie szkła i oddawanie go w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych (wysegregowane szkło opakowaniowe- zielony worek).
 

Załączniki:

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.