TERMINY WNOSZENIA PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się kwartalnie bez wezwania, w następujących terminach :

1) za I kwartał – do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał – do 15 maja danego roku;
3) za III kwartał – do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.

Opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy.

Konto bankowe:
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
UL. SŁOWACKIEGO 6
26-640 SKARYSZEW

nr 32 9150 0009 0013 1124 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za …. kwartał ......r.
 

WYBÓR WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY W OPARCIU O METODĘ GROMADZENIA ODPADÓW ORAZ WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

                                                                                              Sposób gromadzenia

wielkość gosp.

nieselektywny

selektywny

selektywny                            z wykorzystaniem kompostownika

jednoosobowe

 

20

12

8

dwuosobowe

 

36

22

14

trzyosobowe

 

48

28

18

czteroosobowe

 

56

35

22

pięcioosobowe

 

60

40

25

za każdą następną osobę

8

 

6

4

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.