Usuń azbest

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przypomina o stałym naborze wniosków o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skaryszew. Dotacja na ten cel pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dotacja jest przeznaczona na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta i gminy. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane  z zakupem i montażem nowych pokryć.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją powinni złożyć wniosek o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest do tutejszego urzędu.

Bliższych informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty do wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew,
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
tel. 48/ 610-30-89 wew.117

 

INFORMACJA

Osoby ubiegające się o dotację na demontaż, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz osoby fizyczne będące rolnikami, które muszą złożyć odpowiednie dokumenty:

Osoby fizyczne
Składają wypełniony wniosek wraz z załącznikami nr 1 i 2.
Dodatkowym załącznikiem jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę bądź dokonanie zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w:
Starostwie Powiatowym w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
Wydział Architektury
Osoby które dokonały już demontażu przedstawiają oświadczenie od wykonawcy.

Osoby fizyczne będące rolnikami
Składają wypełniony wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3A, 4, 5A.
Dodatkowym załącznikiem jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę bądź dokonanie zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w :
Starostwie Powiatowym w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
Wydział Architektury
Osoby które dokonały już demontażu przedstawiają oświadczenie od wykonawcy.

UWAGA!
Jeżeli pomoc de minimis w rolnictwie w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyła kwotę 7,5 tys. Euro czyli około 28 792,00 zł wówczas wnioskodawca nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie.
(pomoc de minimis np. dopłaty z ARiMR itp.)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą
Składają wniosek o dotację bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu ul. Grzybowska 4/6 (budynek sądu)
tel. (48) 364 49 10.

 

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.