REFERAT ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNY

Sekretarz pełniący funkcję Kierownika Referatu Organizacyjno - Społecznego

mgr Iwona Kilianek   

Tel.: /48/ 610 30 89 w.103

mgr inż. Tomasz Kalita - Informatyk
Tel.: /48/ 610-30-89 wew. 129,
e-mail: support2@skaryszew.pl
II piętro, pokój nr 29

mgr Sylwia Mosioł – Inspektor
Tel.: /48/ 610 30 89 w.118 ,
e-mail: s.mosiol@skaryszew.pl
I piętro, pokój nr 13
Prowadzi sprawy w zakresie kadr

mgr Bożena Marcinkiewicz - Inspektor
Tel.: /48/ 610 30 89 w.101, 610 28 51 ,
e-mail:  b.marcinkiewicz@skaryszew.pl
I piętro, pokój nr 16
Prowadzi sprawy w zakresie Sekretariatu.

mgr Barbara Malmon – Inspektor
Tel.: /48/ 610 30 89 w.114 ,
e-mail:  b.malmon@skaryszew.pl
II piętro, pokój nr 27
Prowadzi sprawy w zakresie działalności Rady Miejskiej.

Marianna Cibor - Inspektor
Tel.: /48/ 610 30 89, /48/ 610 28 51 wew. 109,
e-mail:  m.cibor@skaryszew.pl
I piętro, pokój nr 18
Prowadzi sprawy z zakresu dowodów osobistych

Danuta Staniewska - Inspektor
Tel.: /48/ 610 30 89, /48/ 610 28 51 wew. 109,
e-mail:  d.staniewska@skaryszew.pl
II piętro, pokój nr 18
Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności

mgr Joanna Sowa - pomoc administracyjna
Tel.: /48/ 610 30 89 w.120 ,
e-mail:  a.sowa@skaryszew.pl
II piętro, pokój nr 20
Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej i promocji Gminy. 

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.