REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

inż. Paweł Ostrowski - Kierownik Referatu

Tel.: /48/ 610 30 89 wew.137,
e-mail:  p.ostrowski@skaryszew.pl
I piętro, pokój nr 11
Prowadzi sprawy z zakresu działania referatu

inż. Piotr Paździórski - pomoc administracyjna
Tel.: /48/ 610 30 89 wew.137,
e-mail:  p.pazdziorski@skaryszew.pl
I piętro, pokój nr 11
Prowadzi sprawy z zakresu bieżącego utrzymania dróg

mgr Renata Kosowska - Podinspektor
Tel.: /48/ 610 30 89 w.111,
e-mail:  r.kosowska@skaryszew.pl
I piętro, pokój nr 12
Prowadzi sprawy z zakresu opłat śmieciowych

mgr Karol Nogaj - Referent
Tel.: /48/ 610 30 89 w.111,
e-mail:  k.nogaj@skaryszew.pl
I piętro, pokój nr 12
Prowadzi sprawy z zakresu opłat śmieciowych

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.