SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko do spraw Sportu, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Organizacji Pozarządowych

mgr inż. Rafał Karolak  - Inspektor

Tel.: /48/ 610 30 89 wew. 133, /48/ 610 30 14
e-mail. r.karolak@skaryszew.pl

II piętro, pokój nr 21

Prowadzi sprawy w zakresie:
sportu, rozwiązywania problemów alkoholowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i OSP

Hanna Szpilska - pomoc administracyjna

Tel.: /48/ 610 30 89 wew. 112,
e-mail.  h.szpilska@skaryszew.pl

I piętro, pokój nr 14

Prowadzi sprawy w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i OSP

 

Radca Prawny

mgr Marzena Szklarska

Tel.: /48/ 610 30 82
e-mail: m.szklarska@skaryszew.pl

II piętro, pokój nr 27

 

Komendant do spraw OSP

Sprawy w zakresie ochotniczych straży pożarnych

Paweł Tuzinek

Telefon: 513-138-275

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.