DOM KULTURY +

 

Z przyjemnością informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie został beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017. Program ten skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną.

W ramach programu złożono 109 wniosków. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania. Nasz projekt pt. "Kulturalna czterdziestka" wspiera inicjatywy lokalne znalazł się na 7 miejscu wśród 50 rozpatrzonych pozytywnie.

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Projekt "Kulturalna czterdziestka" wspiera inicjatywy lokalne – rozpoczęty!

W jubileuszowym roku 40-lecia działalności MGOK w Skaryszewie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do współtworzenia inicjatyw lokalnych. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu umożliwi nam odkrycie kulturotwórczych zasobów naszej społeczności, pomoże znaleźć liderów, osoby utalentowane i kreatywne. Wierzymy, że zapoczątkowane w ramach projektu i prowadzone w duchu animacji inicjatywy, zaowocuje trwałą współpracą i nowymi perspektywami rozwoju dla lokalnej kultury.

Projekt Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz konkurs inicjatyw lokalnych. Zostanie wyłonionych od 3 do 7 projektów. Do dyspozycji mieszkańców przekażemy małe granty na realizację, we współpracy z domami kultury, różnych inicjatyw kulturalnych.

Drugi etap to czas realizacji inicjatyw wyłonionych podczas konkursu. Na realizację zwycięskich projektów Narodowe Centrum Kultury przekaże kwotę do 22 tysięcy złotych. Informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie www.skaryszew.pl

Czas trwania projektu:

I etap od 20 lutego 2017r. do 30 czerwca 2017r.
II etap od 31.07.2017 do 20 listopada 2017

Zespół projektowy:
1. Mirosław Sienkiewicz – dyrektor MGOK w Skaryszewie, koordynator projektu
2. Anna Karolak – asystent projektu
3. Monika Makowiecka – ekspert ds. diagnozy

Przy realizacji projektu współpracujemy z animatorem wskazanym przez Narodowe Centrum Kultury, który udziela nam merytorycznego wsparcia. W dniach od 7 do 9 lutego dyrektor MGOK Mirosław Sienkiewicz uczestniczył w szkoleniu dla beneficjentów programu.

Autor: Anna Karolak

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.