Ogłoszenie o naborze

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie ogłasza nabór wniosków do konkursu na inicjatywy lokalne dla pasjonatów, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenu gminy Skaryszew. Termin składania wniosków na Konkurs upływa 08 czerwca 2017 roku.

Autorzy inicjatyw lokalnych mogą uzyskać środki na sfinansowanie swoich pomysłów w obszarze kultury, w wysokości od 2 do 7 tysięcy złotych. W ramach konkursu będzie rozdysponowane ponad 22 tysiące złotych na realizację od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw lokalnych.

Konkurs na inicjatywy lokalne w gminie Skaryszew realizowany jest w ramach projektu „KULTURALNA CZTERDZIESTKA wspiera inicjatywy lokalne”. Projekt ten jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”. Celem programu jest inicjowanie działań służących odkrywaniu i rozwijaniu potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnych oraz wzmacnianie zaangażowania domów kultury w życie społeczności, w których funkcjonują.

Zasady konkursu na najciekawsze oddolne inicjatywy lokalne w Gminie Skaryszew zostały określone w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.skaryszew.pl i w siedzibie M-GOK w Skaryszewie.
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie.

Projekt dofinansowany z Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne

Patronat medialny nad projektem objęła Radomska Grupa Mediowa 

Załączniki:

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.