PODSUMOWANIE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Przypominamy Państwu, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie został beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017. Program ten skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną.

W ramach programu złożono 109 wniosków. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania. Nasz projekt pt. "Kulturalna czterdziestka" wspiera inicjatywy lokalne znalazł się na 7 miejscu wśród 50 rozpatrzonych pozytywnie.

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Skaryszew. W związku z tym zorganizowaliśmy 6 spotkań konsultacyjnych: 2 w Skaryszewie, Dzierzkówku Starym, Makowie, Chomentowie Puszcz i Odechowie,   podczas których omawialiśmy sprawy związane z dostępem mieszkańców do kultury. Chcieliśmy dowiedzieć się jakie są oczekiwania, marzenia, pomysły na działania kulturalne w miejscu swojego zamieszkania.

Na każdym z nich mieszkańcy sporządzali mapę zasobów kulturowych swoich miejscowości. Liczyliśmy na burzę mózgów. I tak też się stało. Spotkania zaowocowały licznymi pomysłami. Mamy nadzieję, że wkrótce ujrzą one światło dzienne w ramach składanych wniosków. Podczas spotkań dyrektor MGOK Mirosław Sienkiewicz, animator NCK Barbara Bąbska oraz przeprowadzająca diagnozę Monika Makowiecka wyjaśniali mieszkańcom zasady Programu Dom Kultury+ oraz opowiadali o możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw do konkursu, który zostanie wkrótce ogłoszony.

Autor: Anna Karolak 

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.