Ogólne informacje o mieście i gminie

Gmina i Miasto Skaryszew położone są w południowej części byłego województwa radomskiego. Powierzchnia miasta wraz z gminą wynosi 17 127 ha. Gmina i miasto liczy 34 sołectwa, a liczba ludności wynosi ogółem 14 163 osoby, w tym 7 020 mężczyzn i 7 153 kobiety.

Gmina Skaryszew położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia, w odległości 13 km od Radomia w kierunku Iłży. Miasto i gmina posiada dogodne połączenie drogowe z resztą kraju. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 9 Radom - Rzeszów, przy której zlokalizowane są dwie stacje paliw. W mieście istnieje automatyczna centrala telefoniczna oraz dwie wieże telefonii komórkowej GSM.

Gmina ma charakter rolniczy, a miasto pełni funkcję skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego, usługową w obsłudze rolnictwa, przemysłową oraz obsługi komunikacji i transportu. Teren gminy charakteryzuje się niewielką lesistością, a warunki glebowe należą do przeciętnych.

Miasto Skaryszew pełni funkcję ośrodka administracyjno - usługowo - mieszkaniowego, jest również siedzibą Urzędu Miasta i Gminy, Banku Spółdzielczego, biur Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wraz z punktami obsługi ludności: restauracje, piekarnia, pawilony handlowe.

W mieście znajduje się również Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisariat Policji, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, poczta, dwie apteki, trzy lecznice dla zwierząt, Samorządowe Przedszkole, Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej oraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.