Gospodarka Skaryszewa

Na terenie miasta i gminy zarejestrowanych jest ok. 800 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługowo - produkcyjną, transportową, rzemieślniczą (głównie stolarstwo). Największe przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta i gminy to:

Przedsiębiorstwo "JADAR" PTE - to jeden z największych producentów kostki brukowej i galanterii betonowej zarówno na rynku polskim, jak i środkowoeuropejskim.
PPHU "COBRA-tex" - przedsiębiorstwo ma charakter handlowo - produkcyjny. Działalność produkcyjna koncentruje się na wytwarzaniu skór, odzieży skórzanej i wyrobów dziewiarskich. Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną we własnych obiektach handlowych o powierzchni 5500 m kw.
Zakład Transportowo - Usługowy "TRANSJAN". Huta Szkła Gospodarczego "SOLBIKA" z Makowa.

Rolnicza funkcja gminy oparta jest przede wszystkim na indywidualnych gospodarstwach rolnych. Użytki rolne zajmują 13020 ha, to jest około 76% powierzchni gminy. Teren gminy charakteryzuje się niewielką lesistością, warunki glebowe należą do przeciętnych. Przeważają gleby kompleksu żytniego. W gminie jest małe zainteresowanie produkcją zwierzęcą, wyjątek stanowi hodowla krów i trzody chlewnej. Istnieje również duże, ekologiczne gospodarstwo rybackie, specjalizujące się w hodowli karpia oraz pięć ferm drobiarskich. Z rolniczą funkcją gminy związane są działające zakłady i obiekty obsługi rolnictwa, między innymi:

  • Przedsiębiorstwo Rolno - Przemysłowe "Rolbud" ze Skaryszewa;
  • Zakład produkujący nawozy organiczne; Punkt skupu żywca dla firmy "Constar".

Firmy zajmujące się przetwórstwem rolnym:

  • 3 zakłady mięsne;
  • Zakłady Przetwórstwa Spożywczego w Makowie;
  • 3 piekarnie;
  • 4 garbarnie;
  • 3 młyny zbożowe;
  • 4 tartaki.

Obiekty i urządzenia usługowe na terenie miasta i gminy nastawione są przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb stałych mieszkańców.

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.