Turystyka w Skaryszewie

Pod względem estetycznym miasto reprezentuje znaczne wartości krajobrazowe, mimo zakłócenia nową zabudową , krajobraz Skaryszewa jest krajobrazem historycznym. W mieście zachowany jest prostokątny rynek z charakterystyczną zabudową, po zachodniej stronie rynku usytuowany jest kościół parafialny.

Oprócz tego na terenie gminy znajdują się 3 obiekty wpisane do rejestru dóbr kultury, są to:
zespół dworski z okresu późnego klasycyzmu - XVIII/XIX w., w którego skład wchodzą: dwór, spichlerz, lamus, gorzelnia wraz z otaczającym go parkiem w Makowie,

kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Odechowie,

park z przełomu XIX i XX wieku w Gębarzowie

Lasy leżące wokół Skaryszewa stwarzają dogodne warunki do rozwoju bazy turystycznej.

Na terenie miasta funkcjonują

Leśny Dwór - Restauracja, Hotel i Dom Weselny
ul. Słowackiego 84 ; Wincentów k. Skaryszewa
telefon: (048) 385-74-88 fax (048) 383-60-62
e-mail: recepcja@lesnydwor.eu

Cyganeria - Restauracja, Hotel
ul. Piaseckiego 1
telefon: ( 048) 610-31-49 w godz. 10-16 tel.kom. 0607 268 836 , 0601 935 767
e-mail: cyganeria@cyganeria.pl

Restauracja Jubilatka
ul. Słowackiego
telefon: (048) 610-30-99

Ponadto na terenie Gminy Znajduje się gospodarstwo Rybackie i zarazem Agroturystyczne "Złoty Karaś"
telefon (048) 610-30-60
e-mail: goldfish@ra.home.pl

Teren miasta i gminy obsługiwany jest przez zbiorową komunikację publiczną - Przedsiębiorstwo Samochodowe BEATA CHEŁMIŃSKA i przedsiębiorstwo PKS

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.