Wstępy – Skaryszewski Jarmark Koński

 

„Wstępny” czyli pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu

Wstępy – Skaryszewski Jarmark Koński, to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji powstała w konsekwencji z przeobrażenia przywileju targowego nadanego Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 roku. Zjeżdżają się na nią hodowcy koni, rolnicy i eksporterzy z całego kraju, a także z zagranicy. Podczas jarmarku eksponowane są między innymi akcesoria rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby rzemieślnicze, rzemiosło, sztuka ludowa a przede wszystkim konie pociągowe. Wstępy odbywają się tylko raz do roku i mają ruchomą datę „wstępny” czyli pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

W tym roku po raz kolejny z głównej, początkowej ulicy /Mickiewicza/ prowadzącej na jarmark tworzymy ALEJĘ TWÓRCÓW LUDOWYCH. Handel końmi, który był usytuowany głównie na obrzeżach naszego miasta, zamierzamy wprowadzić na ulice Skaryszewa . Jarmarkowi towarzyszy szereg imprez kulturalnych ukazujących dziedzictwo narodowe i tradycje regionu. Z tradycji pozostała nie tylko data imprezy, czy jej miejsce, (usytuowanie jarmarku na ulicach miasteczka, estrada także w centrum jarmarku), ale również szereg obyczajów ściśle związanych z koniem ich zakupem oraz oceną między innymi "przebijanie ceny i litkup."

Zazwyczaj na Wstępach na sprzedaż wystawianych jest około 1.000 - 1.500 koni, a na jarmarku pojawia się do 10.000 osób. Jest to największy w Polsce, a być może w Europie jarmark koni pociągowych, roboczych.

 

Tegoroczne WSTĘPY odbędą się  w dniach 15 - 16 lutego 2016 roku


Kontakt w sprawie organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego WSTĘPY:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Inspektor Rafał Karolak
tel. (48) 610 - 30 - 14

e-mail: rafal.karolak@skaryszew.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONIA

REGULAMIN SKARYSZEWSKIEGO JARMARKU KOŃSKIEGO WSTĘPY

1.   Jarmark odbywał się będzie:
  - na ulicy Mickiewicza – sprzedaż wyrobów z drewna, wikliny i rękodzieł ludowych
  – miejsca rezerwowane wyłącznie przez organizatora jarmarku;
  - na ulicy Partyzantów i Wyszyńskiego – sprzedaż artykułów do produkcji rolnej, wyrobów rymarskich, artykułów przemysłowych i spożywczych oraz mała gastronomia.
  - Opłatę targową od osób handlujących pobierał będzie inkasent.
2. Wokół estrady obowiązuje całkowity zakaz handlu.
3. Handel końmi odbywał się będzie na terenie  Miejsko – Gminnego Targowiska przy ul. Krasickiego 13;
  Prezentacja, konkursy i pokazy koni odbywać się będzie na  parkingu przy cmentarzu, ul. Partyzantów. 
 

 

3.1 Wjazd z końmi na teren Miejsko-Gminnego Targowiska w Skaryszewie rozpocznie się od godziny 2.00 dnia 15 lutego 2016r.
3.2 Wszystkie koniowate muszą być zaopatrzone w paszport, a te zidentyfikowane od 1 lipca 2009 roku muszą posiadać transponder.
3.3 Paszporty będą sprawdzane przez Inspektorów ds. kontroli paszportów i lekarzy weterynarii w specjalnej strefie weterynaryjnej, odprawy koni, kontroli paszportów i chipów.
3.4 Zwierzęta nie posiadające paszportów nie będą wpuszczone na jarmark.
3.5 Kontroli zwierząt dokonują tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione.
4. Wyładunek i załadunek koni odbywał się będzie tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, na rampach załadowczych na terenie Miejsko-Gminnego Targowiska przy ul. Krasickiego 13 oraz na parkingu przy cmentarzu.
5. Punkt weterynaryjny zlokalizowany będzie na terenie Miejsko-Gminnego Targowiska przy ul. Krasickiego 13.  W punkcie weterynaryjnym oprócz ochrony mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby uprawione do kontroli.
6. Opłata od wwiezionego jednego konia lub źrebaka wynosi – 40 zł. Powyższa opłata pobierana będzie przez inkasentów w specjalnej strefie weterynaryjnej.
7. Zabrania się handlu zwierzętami poza wyznaczonym terenem.
8. Zobowiązuje się wszystkich do należytego traktowania zwierząt, szczególnie w trakcie ich załadunku i transportu.
9. Zobowiązuje się wszystkich do reagowania na złe traktowanie zwierząt poprzez przekazanie informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii (48 362 78 49), Komisariatowi Policji w Skaryszewie (48 345 32 70, 48 345 32 72), organizatorowi (48 610 30 89) i do punktu weterynarii.
10. Samochody pozostawione w miejscach innych niż wyznaczone lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu drogowego zostaną odholowane na wyznaczony do tego parking.
11. Zobowiązuje się wszystkich uczestników targu do przestrzegania regulaminu i do utrzymania porządku i ładu publicznego.

 

 

Załączniki:

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.