Środowiskowa Drużyna Harcerska „ISKIERKI”

Pisząc o utworzonej i działającej przy „emgoku” współczesnej drużynie harcerskiej nie sposób nie zajrzeć w głąb historii. W latach 60- tych założycielem drużyny harcerskiej w Skaryszewie był nauczyciel Wf Pan Józef Łagowski. Istniały wtedy trzy zastępy wspomina Pan Andrzej Kaczkowski członek zastępu „Indian”. „W czasie szkoły średniej ukończyłem kurs szkoleniowy Centralnej Szkoły Kształcenia Instruktorów Zuchowych i prowadziłem w szkole podstawowej drużynę zuchów. W latach 70 –tych zorganizowałem i prowadziłem Środowiskową Drużynę Starszo-harcerską o specjalnościach służby ruchu i pożarniczej. Tę ostatnią prowadził Lech Tuzinek. W tym czasie harcerze pomagali przy budowie remizy, a ich działalność opierała się o Klub „Ruchu”. Byliśmy również na obozie wędrownym po Górach Świętokrzyskich oraz Pojezierzu Mazurskim i Drawsko-Mazurskim. Aktywnymi druhami w skaryszewskim harcerstwie byli: Lech Tuzinek, Adam Lisowski, Marian Ostrowski, Marian Sochaczewski”.

Lata siedemdziesiąte to dalszy rozwój. Powstają nowe drużyny, nie tylko starszo-harcerskie skupiające z definicji uczniów szkół średnich, ale i te działające w szkołach podstawowych w Skaryszewie, Dzierzkówku, Chomentowie, Makowcu, Makowie, Sołtykowie i oczywiście w Odechowie gdzie pracowała druhna Alina Malinowska. Dlaczego oczywiście ? Otóż Harcmistrz Malinowska „ dla nas po prostu druhna, była cudowną postacią – wspomina Mirek Sienkiewicz wtedy harcerz w Drużynie Młodzieżowej Służby Ruchu – była opiekunem oddanym harcerzom całym sercem i duszą. Ona cała była harcerstwem. Opiekuńcza jak kochająca matka, potrafiła być surowa jak kochający ojciec. Harcerstwo w jej wydaniu to harcerstwo na wzór „Czarnych stóp”. Na obozie w Szczecinie sami przygotowywaliśmy posiłki. Wzorcowo, jak w książce - na środku obozu kocioł zawieszony nad ogniskiem w nim gotujący się rosół na kurczakach. Gary, menażki, niezbędniki myliśmy w pobliskim strumieniu piachem i pokrzywami. Pokrzywy rozpuszczały tłuszcz. W tym strumieniu też się kąpaliśmy. Może to nie ekologicznie, ale jakoś nikt nie chorował, do dziś nie mam kłopotów ze zdrowiem. Druhna była bardzo dobrym organizatorem. Zabrała nas nawet na dwudniową wycieczkę do Berlina. Może dlatego tak nas wszystkich kochała, bo nie miała własnych dzieci. Pamiętam ją wkraczającą na salę gimnastyczną na czele drużyny odechowskiej, grającą na werblu, lub akordeonie. Autentyczną harcerkę na czele autentycznych twardych harcerzy z Odechowa. Tak to wtedy odczuwałem. To było harcerstwo, to było harcerskie mistrzostwo. Harcmistrz Alina Malinowska była jednocześnie Komendantem utworzonego na terenie naszej gminy w roku 1973 Gminnego Związku Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Rok później na terenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Skaryszewie odbył się zlot gminny i na który zaproszono też delegacje drużyn z gmin sąsiednich. W miejscu dzisiejszego zieleńca z tyłu szkoły stanął olbrzymi, okrągły, zielony namiot w którym odbywały się narady instruktorów, spotkania drużynowych itp. a na zewnątrz pląsy kilku setek harcerzy. W latach osiemdziesiątych czy to w wyniku wydarzeń politycznych w kraju, czy w wyniku dziwnych

Pamiątkowe zdjęcie „Iskierek”. Pierwsza od lewej założycielka i opiekunka drużyny Jolanta Jabłońska fot MGOK

podziałów i nieporozumień w ZHP, czy może z innych przyczyn z harcerskiej mapy gminy znikła ostatnia drużyna. Dopiero w roku 2001 z inicjatywy dyrektor Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie Pani Jolanty Jabłońskiej ( i męża Józefa ) oraz przy pomocy dyrektora MGOK powstała Środowiskowa Drużyna Harcerska, która przyjęła nazwę „Iskierki”. Harcerze chociaż działają dopiero kilka lat mają już na swoim koncie szereg osiągnięć nie tylko organizacyjnych. Biorą udział w imprezach i uroczystościach historycznych. Dwa lata z rzędu drużyna zajmowała czołowe miejsca na Powiatowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej, a druhna Ola Jabłońska w roku 2004 zdobyła pierwsze miejsce pierwsze w kategorii solistów. Harcerze z „Iskierek” w dużej części sami zarabiają na swoje kilkudniowe wypady w góry do Zakopanego lub na obóz harcerski nad morzem w Białogórze organizując parkingi podczas „Wstępów” i innych imprez, sprzedając świece w ramach akcji „Znicz” czy wykonując prace porządkowe u sponsorów. Uczestniczą w zbiórkach pieniędzy na stypendia dla młodzieży w ogólnopolskiej akcji "Dzielmy się miłością" organizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” tak zwany Dzień Papieski, kwestują na rzecz „emgokowskiej” akcji Ratujmy Stare Groby, zbierają żywność dla Caritasowskiego Banku Zywności. Co roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbywa się Powiatowa Wigilia Harcerska, której gospodarzem są „Iskierki”. Na tę uroczystość przywożone jest Betlejemskie Światełko Pokoju płonące potem w skaryszewskich firmach i domach.

 

Drukuj

Copyright © 2009 Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.