Wyszukaj - soトつテつてつづつテツづつてつづつてつテつてつづつづツづつてつづつトつテつてつづつトつトケトトつテつトつテつてつづつテツづつてつづつトつテつてつづつテツづつてつづつてつテつてつづつ凝ツづつてつづつ tykトつテつてつづつテツづつてつづつてつテつてつづつづツづつてつづつ テツづつトつづつづツづつてつづつテツづつテナ。テツテツづつトつづつ w

Wynikw znalezionych: 437201. SZKO」A JハZYKOWA "ENERGY" Dominika Domagaウa

"ENERGY" SZKO」A JハZYKモW OBCYCH DOMINIKA DOMAGA」A KONTAKT: ul. Rynek 26-640 Skaryszew tel. 690 004 442 NIP: 7962956260...
05-10-12 10:59

202. NAUKA JハZYKモW OBCYCH Marek Kowalew

NAUKA JハZYKモW OBCYCH Marek Kowalew J黝yk angielski 26-640 Skaryszew Ul. Sウoneczna 13 Tel. 510-083-953...
05-10-12 10:50

203. Projekt programu „Wspウpracy Gminy Skaryszew z organizacjami...

Projekt programu wspウpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarzアdowymi oraz innymi podmiotami prowadzアcymi dziaウalnoカ poソytku publicznego na rok 2015 §1 Ilekro w programie jest mowa o: - „ustawie” – rozumie si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaウalnoカci poソytku publiczneg...
28-08-12 12:17

204. Dokumenty do pobrania

W zaウアczeniu znajdujア si: Zarzアdzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o przeprowadzeniu konsultacji spoウecznych; Projekt "Wspウpracy Gminy Skaryszew z organizacjami pozarzアdowymi oraz innymi podmiotami prowadzアcymi dziaウalnoカ poソytku publicznego na rok 2014”; Formularz konsultacji spoウecznych....
28-08-12 12:09

205. Ogウoszenie o konsultacjach spoウecznych 2014

Ogウoszenie o konsultacjach spoウecznych w sprawie rocznego programu wspウpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarzアdowymi oraz innymi podmiotami prowadzアcymi dziaウalnoカ poソytku publicznego na rok 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogウasza konsultacje spoウeczne 1. Cel konsultacji. Celem konsu...
28-08-12 11:40

206. Obsウuga w j黝yku migowym niesウyszアcych petentw w zakresie z...

Urzアd Miasta i Gminy w Skaryszewie zapewnia bezpウatnア pomoc w obsウudze w j黝yku migowym niesウyszアcych petentw w zakresie zaウatwianych spraw administracyjnych. Obsウug zapewniajア: Pani Boソena Leszczyska ( certyfikat T2 ) Pani Lidia Sウowiska ( certyfikat T2 ) Pokj nr 6 ( parter ) Tel. 48 6103284.....
03-08-12 12:40

207. NOCNA I ヲWI。TECZNA OPIEKA ZDROWOTNA dla mieszkacw Powiatu ...

Pomoc ambulatoryjna w zakresie Nocnej i ヲwiアtecznej Opieki Zdrowotnej udzielana jest w czasie, gdy przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej sア nieczynne: • w dni robocze od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia nast麪nego • w dni ustawowo wolne od pracy caウodobowo. Pomoc jest bezpウatna (dla osb ubezp...
10-01-12 09:10

208. NOCNA I ヲWI。TECZNA OPIEKA ZDROWOTNA dla mieszkacw Powiatu ...

...
10-01-12 08:57

209. "Zagrajmy o sukces" 2010/2011

W okresie od 01.IX.2010r do 30 .XI.2011r byウ realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitaウ Ludzki, Priorytet IX Rozwj wyksztaウcenia i kompetencji w regionach, Dziaウanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoカci usウug edukacyjnych カwiadczonych w systemie oカwiaty...
03-01-12 15:20

210. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III 2011/2012

Gmina Skaryszew otrzymaウa dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitaウ Ludzki i od stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012r. przystアpi do realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III . Przedsi黔zi鹹ie realizowane jest w ramach priorytetu IX Rozwj wy...
03-01-12 15:10

« poprzednie wyniki dalsze wyniki »

 
 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2009 Urzアd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Aplikacje internetowe ESC S.A.